Καλώς ήρθατε στη CyEPHA

Είμαστε η Σύνδεσμος Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας Κύπρου.

Ο σύνδεσμος εργάζεται για την ενίσχυση της πρακτικής της δημόσιας υγείας στην Κύπρο με:

  • Προώθηση ευκαιριών εκπαίδευσης σε θέματα υγείας για το λαϊκό κοινό και τους επαγγελματίες υγείας σε θέματα σχετικά με την επιδημιολογία και τη δημόσια υγεία.
  • Προώθηση της έρευνας στον τομέα της επιδημιολογίας και της δημόσιας υγείας στην Κύπρο
  • Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την υιοθέτηση και βελτίωση των τεκμηριωμένων πρακτικών και πολιτικών Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο
  • Παροχή στα μέλη της Ένωσης ευκαιριών για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη στους τομείς της επιδημιολογίας και της δημόσιας υγείας
  • Καθιέρωση συνεργασιών με άλλες επιστημονικές εταιρείες στην Κύπρο και διεθνώς
Εξερευνήστε την CyEPHA
Greek