Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας 2022

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας (EUPHW) αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δημόσια υγεία και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της κοινότητας της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη.

Greek